ÇOCUKLUĞUMUZUN UNUTULAN OYUNLARI

3054
3

                   TOPAÇ ÇEVİRME

 

Topaç;

bir ucu sivri ve çivili elips şeklinde ağaçtan yapılır  Topaç ipe dolanıp hızla yere fırlatılarak döndürülür ve en uzun döndüren kişi oyunu kazanır

 

 

MİSKET ( BİLYE – CİNCİBİR ) NASIL OYNANIR?

En az iki kişiyle oynanır 15 tane kadar bilye yanyana dizilir Oyuncular sırayla bilyeleri vurmaya çalışır Herkes vurduğu bilyeyi alır En çok bilyeyi vuran kazanır Oyunun birincisi olur

 

 

 

ÇELİK-ÇOMAK OYUNU NASIL OYNANIR?

Daha çok açık alanlarda oynanan bir oyundur  Oyuna bazen büyüklerin de katıldığı olur  Bu oyunda iki ucu yontulmuş kısa bir ağaç dalı yani çelik ile 50 – 60 cm uzunluğunda bir sopa yani çomak kullanılır  Oyun oynayacak olanlar iki gruba ayrılırlar  Bir tarafın oyuncusu eksik olursa bir kişi iki kişi yerine oynar ve bu kişiye ” Eşi karnında” denir  Her iki taraftan birer kişi seçilir ve bu seçilen kişiler çeliklerini uzağa fırlatırlar  Hangi oyuncu çeliği daha fazla uzağa atabilmişse o taraf oyuna başlar  Bu A takımı olsun  Oyun başlarken yere küçük bir çukur açılır veya iki taş çeliğin boyu kadar aralıklı olarak yan yana konur  B takımı oyuncuları karşı tarafa geçer  Böylece oyun başlamış olur

Oyuncu elindeki sopayla çukurun üzerine yerleştirdiği çeliği karşı B taraf oyuncularına doğru hızla atar ve sopayı yere bırakır  Eğer B taraf oyuncuları atılan çeliği havada yakalarsa hem sayı kazanırlar hem de çeliği kaptıran A takımı oyuncusu oyundan çıkmış olur  B takımı çeliği yakalayamadıysa çeliği düştüğü yerden tekrar yerdeki sopaya doğru atarlar
Sopayı vurabilirlerse karşı A takımının oyuncusu yine oyundan çıkar  Vuramazlarsa A takımı çelikle sopanın arasındaki mesafeye bakarak B takımının bu mesafeyi kendi belirledikleri bir adımda almasını ister  Örneğin “ 3 adımda al 5 adımda al “ gibi
B takımında adımını büyük atabilen ve kendine güvenen bir oyuncu bulunmazsa ya da bu adım sayısında çomaktan çeliğe ulaşamazsa A takımı adım sayısı kadar sayı alır  Eğer bu adımda yetişebilirlerse sayıyı B takımı alır  Oyunun başında kararlaştırılan sayıya ilk ulaşan takım oyunu kazanır  Bir sonraki oyuna kazanan taraf başlar  Hangi tarafın oyuncularının tamamı ölürse bu defa diğer taraf oyuna başlar  Bir takım kararlaştırılan sayıya hiç puan kaybetmeden ulaşırsa oyundan çıkmış bir arkadaşlarını tekrar oyuna sokarlar .

ÜÇ TAŞ

İki kişilik bir oyundur  Yaşlıların da oynadığı bir oyun olup üçer taşla her yere basitçe çizilebilen şekil üzerinde oynanır  Oyuncular sırasıyla taşları istedikleri bir noktaya koyarlar  Amaç kendi taşlarının üçünü bir araya-yatay ya da dikey-getirmektir  Bunu yaparken rakibi kollamak da gerekiyor elbette  Taşların hepsi konduktan sonra ilk taşı koyanın oynaması gerekir  Taşlar konulup elde kalmayınca şekil üzerindeki taşlar sadece boş olan yerlere hareket ettirilebilir ama sadece bir basamak olmak

şartıyla  Önünde kendi taşı varsa dahi hareket edemez  İlk kez üç taşı yan yana ya da alt alta getiren oyunu kazanır  Oyuncuların taşlarının karışmaması için değişik şekil ya da renkte taşlar seçilir

 

BEZİRGÂN BAŞI

Oyuncular içinden iki elebaşı seçilir  Elebaşılar bir kenara çekilerek kendilerine birer isim alırlar Ancak diğer oyuncular elebaşı olan arkadaşlarının aldıkları isimleri bilmeyeceklerdir  Diyelim ki elebaşlarından birisi “ayva” diğeri “nar” adlarını almış olsun

“Ayva” ile “nar” karşılıklı durarak elele tutuşurlar ve kollarını kaldırarak bir köprü oluştururlar  Diğer oyuncular bu dizilişi bozmadan aşağıdaki tekerlemeyi söyleyerek köprü altından geçerler:

“Aç kapıyı bezirgânbaşı bezirgânbaşı   ”
“Kapı hakkı ne verirsin? Ne verirsin?”
“Arkamdaki yadigâr olsun yadigâr olsun ”

Tekerlemede yer alan “Kapı hakkı ne verirsin?” sorusu elebaşılar tarafından sorulmaktadır  Kapıdizideki ilk oyuncu tarafından açtırılır  Ancak dizinin en arkasında yer alan oyuncu yadigâr edilmiştir  Bunun için en arkada yer alan oyuncu köprü altından geçerken köprü indirilir ve kendisi halkaya alınır  Bu oyuncuya ancak onun duyabileceği bir sesle:

– Ayva mı? Nar mı? diye sorulur
O da aynı sessizlikte bu isimlerden birini söyler  Hangi ismi söylemişse onun arkasına geçer Oyuna dizi bitinceye kadar devam edilir  Daha sonra ortaya bir çizgi çekilir  Elebaşılar karşı karşıya geçerler  Birbirlerini çekmeye başlarlar  Hangisi diğerini kendi tarafına çekerse oyunu o taraf kazanmış olur

GAZOZ KAPAĞI İLE NASIL OYNANIR?

Amcamlar mahelle bakkallarının ve kahvehanelerin önlerinden topladıkları gazoz kapaklarını naylon poşetlerin içinde biriktirirlermiş.  Daha sonra altı ve üstü düz ellerine sığacak kadar büyüklükte taş seçerlermiş  Bazı güzel taşlara ”uğurlu taş” derlermiş  Çünkü bu taşlarla çok gazoz kapağı deviririlermiş  En az iki kişiyle oynarlarmış  Önce yere yuvarlak çizerlermiş  O çizdiklerinden yaklaşık 10-15 adım ileriye de düz çizgi çizerlermiş  Yuvarlak çizgiye belirli sayıda gazoz kapağını üst üste gelecek şekilde herkes yan yana koyarlarmış  Ondan sonra birinciyi seçmek için gazoz kapaklarının yanından çizdikleri çizgiye taşlarını atarlarmış  En yakın olandan başlayarak sıra belirlenirmiş  Sonrda gazoz kapaklarını ellerindeki taşlarla vurmaya çalışırlarmış Dağılanlar vuranın olurmuş

KÖREBE

En az üç kişiyle oynanır  Bir kişinin gözü bağlanır  Gözü bağlı olarak diğer kişileri yakalamaya çalışır  Kimi yakalarsa onun gözleri bağlanır  Oyun uzar gider

 

MENDİL KAPMACA

Ortada mendili tutacak biri seçilir  Sonra çocuklar aldım verdim ben seni yendim oyunuyla iki gruba ayrılırlar  Çizgilerden çıkış yapan çocuklar arasında mendili yakalayan yakalayamayanı mendille ebelemeye çalışır

YEDİ KİREMİT

Ortaya yedi kiremit konur 2 gruba bölünen çocuklar bunu top atıp isabet ettirerek yıkmaya çalışırlar  İlk deviren diğer grubu topla vurma hakkını kazanır  Topla en çok kişi vuran grup kazanır

SAKLAMBAÇ

Saklambaç oyunu iki veya daha fazla çocukla oynanır  Evimizin bahçesinde veya sokakta oynanır  Önce sayışma yapar ebemizi belirleriz  Ebemiz gözlerini yumar ve 100’e kadar sayar  Bütün çocuklar saklanır  Ebe ”Sağım solum sobe saklanmayan ebe” der ve gözlerini açar Sonra saklanan arkadaşlarını bulmaya çalışır  Bulduklarının adlarını söyleyerek sobeler  Saklanan çocukların hepsini bulur  En son sobelenen çocuk ebe olur

SEK SEK

Önce yere kare şeklinde çizgiler çizilir  her kareye bir ad verilir  Elimizdeki düz bir taşı çizgilerin içine gelecek şekilde bu karelere atarız  Sonra sekerek karelerin içinde ileri ve geri gider geliriz Her kereyi dolaştıktan sonra son karenin başına gider arkamız dönük olarak taşı karelerin içine atarız  İçine düşen kare bizim olur  Üzeine adımızı yazarız  en çok kareye sahip olan kazanır Oyun oynarken çizgilere basmamak esastır  Basan veya taşı çizgiye düşüren yanar oyun sırası diğer oyuncuya gelir

AŞIK

Bu oyun 4 kişi ile oynanan bir takım oyunuymuş  Koyunların bacak bölümünde bulunan aşık kemiğiyle oynanan bugünün misket oyunuyla eşdeğer bir oyunmuş  Bu oyunda kazanan kişi kazandığı aşıkları renk renk boyar diğer çocuklara satarmış

 

MİLE

Toprağa mors adı verilen bir üçgen çizilir ve her oyuncu üçgenin içine üçer ya da beşermisket yerleştirir  Üçgenin 2 metre ötesine bir çizgi çizilip sırayla oyuncular misketleriniçizgiye doğru atarlar  Misketi çizgiye en yakın düşen oyuna ilk olarak başlar  Çizgiden üçgene doğru herkes sırayla misketini atar  Amaç üçgenin içerisinden misketleri çıkartmaktır
Oyuncunun attığı misket üçgen içerisinde kalırsa sıra diğer oyuncuya geçer  Her oyuncunun üçgenden çıkarttığı misket onun olur .

İP ATLAMA

Uzunca bir ipin uçlarından iki kişi tutarak düzenli bir biçimde ve yükseklikte sallarken diğerleri belli hareketlerle ipin yere indiği noktada üzerinden sıçrarlar  Ayağı ipe takılan ya da atlayamayan ipi sallayanlardan birinin yerine geçer  Oyun bu şekilde devam eder

 

İSTOP

En az 4-5 kişi ve topla oynanır  Ebe topu havaya atar ve oynayanlardan birinin ismini söyler  İsmi söylenen oyuncu topa doğru koşarken diğerleri kaçmaya başlar  Adı söylenen kişi topu yere düşmeden yakalamaya çalışır  Topu yakaladığında “istop” diye bağırır  Bağırır bağırmaz diğer oyuncular bulundukları yerlerde durmak zorundadırlar  Daha sonra topu yakalayan kişi topu oyunculardan birine doğru fırlatır eğer vurmayı başarırsa oyunu kazanır

               YERDEN YÜKSEK

Bir ebe seçilir  Ebe belirlenen sayıya kadar saymaya başlar  Ebe sayana kadar herkes ebeden yüksek bir yere çıkar  Saymayı bitirdiğinde ebeden yüksek bir yere çıkamayan diğer oyunda ebe olur  Yakalamacada ebe oyuncuları ellemeye çalışıyor  Ellediği kişi bir sonraki oyunda ebe oluyor

 

 

PAYLAŞ
Yaşım gereğince genç,dinamik,zeki birisiyim.Bursa da oturuyorum,bilişim konularına merak duyuyorum ve ilgileniyorum.Her türlü yoruma ve sizin isteklerinize açığım kardeşlerim,ablalarım,abilerim...

3 YORUMLAR

SENİN YORUMUN?

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Adınızı buraya giriniz.